Підприємства

image

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧНИХ МАШИН І СИСТЕМ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Основні напрями дiяльнiсті згiдно Статуту інституту – створення наукових засад, розробка та впровадження в народне господарство i оборону держави iнформацiйних технологiй, автоматизованих систем рiзного призначення, засобiв обчислювальної технiки та систем їх програмного забезпечення, у тому числi:

– теорія та прикладні методи створення інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття рішень, у тому числі ситуаційних центрів у сфері державного управління; – розробка методів математичного моделювання для вивчення й прогнозування гідрометеорологічних явищ, регіональних кліматичних змін, забруднення навколишнього природного середовища, динаміки екосистем та створення на їх основі комп’ютерних систем прогнозування й підтримки прийняття рішень з екологічної безпеки та раціонального природокористування;

– дослідження, розробка і впровадження інформаційних, комунікаційних технологій, нейротехнологій в створення різноманітних систем обробки інформації, включаючи системи автоматизації управління обладнанням та технологічними процесами, системи медичної інформатики, системи штучного інтелекту, системи комп’ютерної алгебри; – дослідження фізичних явищ, розробка нових класів фізико-математичних моделей і створення на їх основі складних систем, у тому числі гарантоздатних (відмовостійких, надійних, безпечних, живучих) комп’ютерних систем та енергоефективних приладів і систем, розробка методів управління безпекою.