Membership

ASSOCIATION OF EMPLOYERS ORGANIZATIONS NATIONAL ASSOCIATION enterprises of the defense industry of Ukraine

СТАТУТ

СТАТТЯ 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» (далі – Асоціація) є неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує територіальні та галузеві організації роботодавців (їх об’єднання) оборонної промисловості (далі – члени Асоціації).

1.2. У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, законами України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про соціальний діалог в Україні», «Про колективні договори і угоди», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про зайнятість населення», Конвенцією Міжнародної організації праці №87, іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами України, які застосовуються в Україні в порядку, передбаченому законами, та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

1.3. Асоціація здійснює свою діяльність на принципах законності та верховенства права, свободи об’єднання, незалежності та рівноправності членів, самоврядності, соціального діалогу, аполітичності, відкритості та гласності, відповідальності за виконання взятих зобов’язань. Асоціація є договірним об’єднанням, яке не є господарським товариством чи підприємством.

1.4. Асоціація не несе відповідальності за зобов’язаннями держави так само, як і держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Асоціації, крім випадків, прямо передбачених законом.

1.5. Асоціація відповідає за своїми зобов’язаннями майном, яке їй належить, і на яке за чинним законодавством може бути накладене стягнення.

1.6. Асоціація та її члени не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежувати конкуренцію між членами Асоціації чи заподіяти шкоду іншим учасникам ринку або споживачам.

1.7. Діяльність Асоціації поширюється на всю територію України.

1.8. Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Асоціації відкриваються без створення юридичної особи.

Get acquainted

REGIONAL ORGANIZATIONS

image
KHARKIV REGIONAL ORGANIZATION OF EMPLOYERS OF THE DEFENSE INDUSTRY
Director: Svetlichny Volodymyr Viktorovych
Address: 61124 Kharkiv, Kashtanova str., 14
MORE DETAILS
kharkiv_ststut
~ 7 minutes
Download image
ENTERPRISE REGISTRATION
MORE DETAILS
image
KYIV CITY ORGANIZATION OF EMPLOYERS OF THE DEFENSE INDUSTRY
Director: Belbas Vladislav
Address: Kiev, Sobornosti str. 26/2
MORE DETAILS
kiev_city_statut
~ 7 minutes
Download image
ENTERPRISE REGISTRATION
MORE DETAILS
image
KYIV REGIONAL ORGANIZATION OF EMPLOYERS OF THE DEFENSE INDUSTRY
Director: Kovalenko Egor
Address: 01015 Kyiv, street Redutna, 8
MORE DETAILS
kiev_obl_statut
~ 7 minutes
Download image
ENTERPRISE REGISTRATION
MORE DETAILS
image
SUMY REGIONAL ORGANIZATION OF EMPLOYERS OF THE DEFENSE INDUSTRY
Director: Doroshenko Gennady Vladimirovich
Address: 40009 Sumy, street Pushkin, 55
MORE DETAILS
sum_statut
~ 7 minutes
Download image
ENTERPRISE REGISTRATION
MORE DETAILS